Wyniki matury z matematyki 2020. Powód do dumy czy totalna kompromitacja?

Kilka dni temu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matury z matematyki 2020. Czy miesiące przygotowań poszły na marne? Czy dodatkowa pomoc – korepetycje z matematyki odrobiły swoje zadanie? Maturzyści, którzy w tym roku zdawali egzamin dojrzałości mogą już zweryfikować, jak poszły im testy w czerwcu 2020.

Maturzyści zapoznali się już ze swoimi wyniki. Zostały im one udostępnione online przez okręgowe komisje egzaminacyjne 11 sierpnia. Zatem zapoznajmy się z statystykami i wynikami. Jak wiemy, aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym musimy zdobyć minimum 30 procent punktów. Z kolei na poziomie rozszerzonym nie ma minimum jakie zdający musi zdobyć, aby zdać.

Do matury z matematyki 2020 w „Formule 2015” przystąpiło 260 150 uczniów na poziomie podstawowym i 71 929 na poziomie rozszerzonym.

Niestety zdać nie udało się wszystkim. 79 procent zdających podołało egzaminowi, a średni wynik wyniósł 52 procent punktów. Przyczyn było kilka, choć jedną z nich była epidemia koronawirusa. Średnie wyniki nie są powodem do dumy, ale także nie odbiegają znacznie od tych z lat poprzednich lat. W ubiegłym roku zdający też nie mieli łatwiej sytuacji z powodu strajku nauczycieli. W 2019 odsetek sukcesów z matematyki na poziomie podstawowym wynosił 86 procent. Z kolei średni wynik to 58 procent punktów. Jak widzimy wyniki są porównywalne, choć możemy stwierdzić, że minimalnie gorzej to wyszło w 2020 roku.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Jak wypadła matura z matematyki na poziomie rozszerzonym? Rewelacji nie ma. Według źródeł Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) średnia wynosiła 34 procent punktów. W porównaniu z rokiem 2019 była mniejsza o 5 punktów procentowych. Wiemy dobrze, że matura z matematyki na poziomie rozszerzonym nie należy do najłatwiejszych. Wpływ na to mają: wszechobecny stres, presja czasu czy ogrom wiedzy.

Matematyka, a inne przedmioty na maturze?

74 procent maturzystów zdało egzamin dojrzałości w pierwszym terminie. Z kolei 17.2 procent ma prawo do tzw. poprawki, a 8.8 procent zdających się nie powiodło (matura niezdana). Wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych są następujące:

  • Język polski na poziomie podstawowym zdało 92 procent piszących.
  • Z kolei język angielski na poziomie podstawowym – 92 procent piszących.
  • A język niemiecki na poziomie podstawowym – 86 procent piszących.

Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu zostanie opublikowane 30 października 2020 r. na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)

Zapraszamy także do przeczytania innych ciekawych artykułów np:

Moja przyszłość – wybór kierunku studiów

Korki we współczesnym świecie. Wybawienie czy nieporozumienie?