Korepetycje – wady i zalety.

Dla wielu dzisiejszych uczniów praca nad zadaniami domowymi, przygotowaniem do sprawdzianu jest czymś nieprzyjemnym. Wynika to w szczególności z lenistwa ale też z faktu, że na uczniu spoczywa wiele obowiązków.

Korepetycje są jedną z metod, dzięki której uczniowi można w tym pomóc. Postaram się Wam przybliżyć wady i zalety tej metody.

Jakie są zalety udzielania tzw. korków?

Jedna i najważniejsza zaletą jest nadrobienie przez ucznia braków i zaległości. Z pewnością możemy stwierdzić, że długotrwała nieobecność w szkole np. choroba czy wyjazd powoduje ogromne braki. W dziedzinach takich jak np. matematyka opuszczenie kilku lekcji może powodować wiele problemów i stresu. Matematyka jest dziedziną obszerną. Już jedna lekcja może zaburzyć dalsze poznawanie materiału. Nowy materiał wymaga od ucznia wiedzy z poprzednich działów.

Kolejna nieodzowną zaletą korepetycji jest to, że są przeważnie indywidualne. Czas jest poświęcony w 100% uczniowi. Korepetytor zawsze może ponownie wytłumaczyć niejasne partie materiału. Inaczej to wygląda w szkole.W większości szkół nauczyciele spieszą się z tematem, nie poświęcając zbyt dużo cennej uwagi uczniowi. Zdarza się, że dzięki korepetycjom uczeń zaczyna się interesować przedmiotem lub nawet wręcz go polubi.

Jesteśmy świadomi, że w szkole nauczyciele dzielą uczniów na tych lepszych i gorszych. Większość uczniów obawia się kolejnej negatywnej oceny z sprawdzianu czy pytania przy tablicy. Lepsze oceny, pochwały podbudują ucznia w tym co robi, dlatego korepetycje pełnią funkcję czysto psychologiczną.

Najważniejsza wada korepetycji

Główna wadą jest to, że korepetycje swoje kosztują. Przeszukując internet w doborze dobrego korepetytora możemy zauważyć, że ceny wahają się od 30 zł do nawet 100 zł. Cena jest uzależniona od trzech istotnych czynników:

  • doświadczenia korepetytora.
  • miejsca udzielania korepetycji.
  • Czasu trwania korepetycji (45 min – 90 min)

Drogi uczniu,

Jeśli masz problemy z opanowaniem bieżącego materiału z matematyki to serdecznie zachęcam do kontaktu – korepetycje z matematyki Wieliczka